Fiskeregler 2012

Det er litt forskjellige regler i praksis i 2012, alt etter hvor du fisker.

Fiske med mark og annet agn er forbudt i elvas lakseførende del. Slukfiskere oppfordres til å sette sirkelkrok på redskapen for å minske skader på fisk som skal gjenutsettes.

All fisk over 65 cm skal gjenutsettes
Mål opp 65cm på fiskestanga og merk med tape, da kan du enkelt måle fisken ute i vannet.

Endel enkle tips for gjenutsetting finner du her og her.

Det er ikke bestandig det er mulig å sette ut fisk igjen, om du ser at fisken ikke klarer seg skal du umiddelbart meddele dette pr SMS 909 95 945 og fisken skal snarest innleveres på Korgen Vertshus. Fangsten skal selvsagt registreres på ordinær måte.

Årskvote: 3 avlivet hannlaks under 65cm

Dagskvote: 1 avlivet hannlaks under 65cm
Ved gjenutsetting kan du fortsette å fiske, men har du gjenutsatt 3 stk på en dag må fisket stoppes.

Om du ikke lykkes med å gjenutsette en laks skal fisket opphøre for denne dagen. Fisk over 65cm skal innleveres, og går ikke på din personlige kvote.

Totalkvote for Røssåga er 150 laks i 2012. Når dette antallet nås vil alt fiske bli stoppet. Gjenutsatt fisk teller selvsagt ikke på denne kvoten.

Røssåga Fiskeforening administrerer i 2012 Kanalen og deler av Oldernes - fra Samfunnshuset og til Kanalen.

Oldernes-valdet vil være åpent også for ikke-medlemmer, pris for 12-timers kort kr 150.

Kortsalg finner sted på Korgen Vertshus. Her vil du også kunne kjøpe kort for valdet til Korgen Camping. Prisene her er kr 300 for døgnkort eller kr 950 for ukeskort.

 

Særskilte regler for Korgen Camping

2 hannlaks pr sesong
1 hannlaks pr. døgn

Fang og slipp anbefales.

Også her skal all uskadet laks over 65 cm såvel som all uskadet holaks settes pent tilbake i elva.

NB! I tillegg til fiskekort må du ha betalt fiskeravgift.

Vi gjør oppmerksom på at brudd på reglene vil medføre inndratt rett til å fiske resten av sesongen og eventuelt neste sesong.

Alle medlemmer av Røssåga Fiskeforening er å anse som kontrollører og du plikter å framvise fiskekort, fiskeravgift og legitimasjon ved forespørsel. Dette gjelder fiske på vald som administreres av Røssåga Fiskeforening. Alle er pliktige til å melde brudd på regelverk - vi forvalter ei elv som er svært sårbar og alle bør ha felles interesse for å sikre framtiden til.

Korgen Camping har egne kontrollører.

Gyro og desinfisering

Røssåga ble rotenonbehandlet i 2003 og 2004. Elva er i dag friskmeldt, og vi må selvsagt gjøre hva vi kan for å forhindre at parasitten kommer tilbake.

Fiskeutstyr skal derfor desinfiseres, nærmere opplysninger fås fra kortselger.

Skjell- og otolittprøver

Det skal tas skjellprøver av all laks, også den som gjenutsettes om dette er praktisk mulig. Det vil bli avholdt kurs i dette i forkant av sesongen, følg med i lokalpressen for tidspunkt.

Otolitt skal tas ut og plasseres i prøveglass, se her for bruksanvisning.

Disse prøvene er svært viktig for forskning på hvilke tiltak som fungerer og ikke fungerer og kan være helt avgjørende for om vi skal få ei god og bærekraftig elv i framtiden.

NB! Du kan også skjære av hodet og levere dette til Korgen Vertshus om du ikke ønsker å være hjernekirurg selv, da vil kyndige personer sørge for at otolitten blir tatt ut.

Prøveglass og poser finnes i bua til Røssåga Fiskeforening ved Kanalen.

Her er også protokoll for innføring av fangst.
All fangst skal registreres, både avlivet og gjenutsatt.