Laksebørs Røssåga Info Lengde/vekt Hvordan sortere English instructions

Poster - 1761 til 1831 av 1831
Dato Fisker Bosted Fiskeart Kj�nn Redskap Vekt Lengde Vald Status Fettfinneklipt  
<< <
2017-07-07 John Trongmo Trongmoen Villaks Hunn Flue 6.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Satt ut Nei  
2017-07-07 John Trongmo Trongmoen Villaks Hann Flue 5.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-07-08 John Trongmo Trongmoen Villaks Hann Flue 2.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-07-12 John Trongmo Trongmoen Villaks Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-07-12 John Trongmo Trongmoen Sj��r... Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-07-23 John Trongmo Trongmoen Sj��r... Hann Flue 1.8 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-07-24 John Trongmo Trongmoen Sj��r... Hann Flue 2.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-08-04 John Trongmo Trongmoen Sj��r... Hann Flue 2.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-08-05 John Trongmo Trongmoen Sj��r... Hann Flue 3.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-08-10 John Trongmo Trongmoen Sj��r... Hann Flue 3.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-08-14 John Trongmo Trongmoen Sj��r... Hunn Flue 2.0 kg. 0 cm. Arnulf Trongmo Avlivet Nei  
2017-08-16 John Trongmo Trongmoen Sj��r... Hann Flue 4.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-08-20 John Trongmo Trongmoen Sj��r... Hann Flue 7.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2017-07-01 Birger Lunde Korgen Villaks Hann Sluk 1.8 kg. 0 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2017-07-12 Jens Arne Nyheim Korgen Villaks Hunn Sluk 7.0 kg. 0 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2017-07-17 Bodhild Nyheim Korgen Villaks Hunn Sluk 2.0 kg. 0 cm. Nyheim Satt ut Nei  
2018-07-01 Tony Nerleirmo Bjerka Villaks Hunn Flue 4.0 kg. 0 cm. Terje Nerleirmo Satt ut Nei  
2018-07-07 Tony Nerleirmo Bjerka Villaks Hunn Flue 6.5 kg. 0 cm. Terje Nerleirmo Satt ut Nei  
2018-08-05 Jens Rydsaa Korgen Sj��r... Usikker Sluk 1.2 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-07 Jens Rydsaa Korgen Sj��r... Hann Flue 1.4 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-07 Jens Rydsaa Korgen Sj��r... Hunn Flue 0.6 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-01 Bjørnar Buvik Korgen Sjøørret Hann Sluk 2.1 kg. 0 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-09 Bjørnar Buvik Korgen Sjøørret Hunn Sluk 2.4 kg. 0 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-25 Bjørnar Buvik Korgen Sjøørret Usikker Makk 1.8 kg. 0 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-25 Jens Rydsaa Korgen Sj��r... Hann Flue 0.7 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-27 Jens Rydsaa Korgen Sjøørret Hunn Flue 0.6 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-07-19 John Trongmo Korgen Villaks Hunn Flue 4.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2018-07-21 John Trongmo Korgen Villaks Hunn Flue 8.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2018-07-21 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-22 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 3.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-30 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2015-08-30 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 2.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-30 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-30 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 2.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-01 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-04 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-06 John Trongmo Korgen Villaks Hann Flue 3.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Satt ut Nei  
2018-08-06 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.6 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-06 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-10 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-10 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.2 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-11 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 2.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-12 Knut Trongmo Korgen Villaks Hunn Flue 5.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Satt ut Nei  
2018-08-12 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-12 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.2 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 John Trongmo Korgen Sjøørret Usikker Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 David Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 David Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-14 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-14 John Trongmo Korgen Oppdrettslaks Hunn Flue 5.2 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Satt ut Nei  
2018-07-21 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-21 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-23 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 3.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-23 David Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-23 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-23 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-24 John Trongmo Korgen Villaks Usikker Flue 5.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Satt ut Nei  
2018-07-26 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.2 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-26 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-29 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-29 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-29 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-08 Harald Millingsjord Korgen Sj��r... Hann Sluk 1.0 kg. 0 cm. Harald Millingsjord Avlivet Nei  
2018-08-08 Harald Millingsjord Korgen Sj��r... Hann Sluk 2.0 kg. 0 cm. Harald Millingsjord Avlivet Nei  
2018-08-08 Harald Millingsjord Korgen Sj��r... Hann Sluk 3.0 kg. 0 cm. Harald Millingsjord Avlivet Nei  
2018-08-01 Harald Millingsjord Korgen Sj��r... Usikker Sluk 4.0 kg. 0 cm. Harald Millingsjord Avlivet Usikker  
2019-07-24 Nils Johan Rydsaa Sørkjose Pukkellaks Hunn Sluk 1.5 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2019-08-15 Jens Rydsaa Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.5 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  

Du kan filtrere og/eller sortere listen på mange ulike måter

Sortering

Klikk på kolonneoverskriftene og klikk så på den oransje pilen som dukker opp for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtrering

Alle felt som har rullegardin (fiskeart, kjønn, redskap, vald og status) kan filtreres.
Du velger da et av valgene og trykker på knappen ”Filter”. Du kan kombinere flere ting samtidig og lage din egen liste.

 

Andre måter å lage personlig liste:

Dato:

Tast inn i feltet 2009 for alle fisker tatt i 2009, tast inn 2009-07 for alle som er tatt i juli, tast inn 2009-07-01 for alle som er tatt 1. juli 2009.

Fisker:

Tast inn navnet på en fisker for å se hvilke fisker hun eller han har tatt, eller tast kun fornavn eller etternavn og få opp de fisker disse har fått.

Vekt:

Her kan du sortere ut alle fisker som veier eksakt 5.0 kg eller alle over eller under en gitt vekt.
<5 gir alle fisker under 5 kg, >5 gir alle over 5 kg.

You can filter and / or sort the list in many different ways

Sort:

Click on the column headers and click on the orange arrow that appears to sort in ascending or descending order.

Filtering:

All fields that have drop-down (species, gender, equipment, area and status) can be filtered.
You choose one of the options and press the button "Filter". You can combine several things at once and create your own list.

Other ways to create a personal list:

Date:

Enter in the field 2009 for all fish taken in 2009, enter the 2009-07 all taken in July, enter 2009-07-01 for all that is taken 1 July 2009.

Fisker (fisherman):

Enter the name of a fisherman to see what fish he or she has taken, or just first name or last name and get the fish they have received.

Vekt (Weight):

Here you can sort out all the fish that weighs exactly 5.0 kg or all of the above or below a given weight.
<5 gives all fish less than 5 kg,> 5 gives everyone over 5 kg.