Laksebørs Røssåga Info Lengde/vekt Hvordan sortere English instructions

Poster - 1761 til 1831 av 1831
Dato Fisker Bosted Fiskeart Kj�nn Redskap Vekt Lengde Vald Status Fettfinneklipt  
<< <
2016-08-20 Thomas Andre Olsen Ukjent Villaks Usikker Sluk 1.7 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-17 Ukjent Ukjent Villaks Usikker Sluk 1.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-20 Joakim Mellingen Ukjent Sjøørret Usikker Sluk 0.8 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-18 Ukjent Ukjent Sjøørret Usikker Flue 0.6 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-27 Markus Sjøberg Ukjent Villaks Usikker Flue 10.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-22 Johnny Antonsen Ukjent Villaks Usikker Flue 9.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-23 Johnny Antonsen Ukjent Sjøørret Usikker Flue 9.0 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-23 Jon Paul Paulsen Ukjent Villaks Usikker Sluk 7.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-22 Eskil Jonsson Ukjent Sjøørret Usikker Flue 4.0 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-23 Jon Paul Paulsen Ukjent Villaks Usikker Sluk 4.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-23 Jon Paul Paulsen Ukjent Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-25 Ronny Fiksdal Ukjent Sjøørret Usikker Flue 2.0 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-24 Johnny Antonsen Ukjent Villaks Usikker Flue 1.7 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-24 Ronny Fiksdal Ukjent Villaks Usikker Flue 1.7 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-27 Markus Sjøberg Ukjent Sjøørret Usikker Flue 1.5 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-27 Eskil Jonsson Ukjent Villaks Usikker Flue 1.0 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-22 Charles Hemming Ukjent Villaks Usikker Sluk 1.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-29 Tom Nyhus Ukjent Villaks Usikker Flue 9.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-30 Stian Prestø Ukjent Villaks Usikker Sluk 7.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-30 Olof Grønlund Ukjent Villaks Usikker Flue 6.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-30 Ukjent Ukjent Villaks Usikker Sluk 6.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-30 Joakim Mellingen Ukjent Villaks Usikker Sluk 3.5 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-29 Tom Nyhus Ukjent Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-31 Thomas Andre Olsen Ukjent Villaks Usikker Sluk 2.2 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-08-31 Olof Grønlund Ukjent Sjøørret Usikker Flue 1.0 kg. 1 cm. Camping Avlivet Usikker  
2016-07-22 Ukjent Ukjent Villaks Usikker (ukjent) 5.0 kg. 1 cm. Rune Andersen Satt ut Usikker  
2016-07-30 Ukjent Ukjent Villaks Usikker (ukjent) 4.0 kg. 1 cm. Rune Andersen Satt ut Usikker  
2016-08-09 Ukjent Ukjent Villaks Usikker (ukjent) 4.5 kg. 1 cm. Rune Andersen Satt ut Usikker  
2016-08-09 Ukjent Ukjent Villaks Usikker (ukjent) 2.8 kg. 1 cm. Rune Andersen Satt ut Usikker  
2016-08-22 Ukjent Ukjent Villaks Usikker (ukjent) 2.5 kg. 1 cm. Rune Andersen Avlivet Usikker  
2016-08-22 Ukjent Ukjent Bekkeørret Usikker (ukjent) 1.0 kg. 1 cm. Rune Andersen Avlivet Usikker  
2018-08-03 Ukjent Ukjent Villaks Hann Sluk 7.8 kg. 88 cm. Frode Solbakken Satt ut Nei  
2018-08-01 Ukjent Ukjent Villaks Hann Sluk 6.5 kg. 84 cm. Frode Solbakken Satt ut Nei  
2018-07-01 Ukjent Ukjent Villaks Hann Sluk 4.8 kg. 65 cm. Frode Solbakken Satt ut Nei  
2018-07-23 Ukjent Ukjent Villaks Hann Sluk 8.0 kg. 92 cm. Frode Solbakken Satt ut Nei  
2020-07-12 Lillian Anita Nyheim Vika Villaks Hann Sluk 2.0 kg. 59 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2012-07-21 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Flue 2.5 kg. 62 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2016-07-01 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 10.0 kg. 0 cm. Olderneset Satt ut Nei  
2016-07-15 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hunn Flue 8.0 kg. 90 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2016-08-02 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hunn Sluk 4.5 kg. 70 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2016-08-08 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Flue 1.0 kg. 52 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2016-08-08 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Flue 7.0 kg. 93 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2016-08-25 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hunn Sluk 6.5 kg. 0 cm. Olderneset Satt ut Nei  
2016-08-25 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 9.0 kg. 90 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2017-08-07 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 2.5 kg. 62 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2017-08-07 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Makk 4.5 kg. 70 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2017-08-23 Terje jørgensen Ytteren Villaks Hann Makk 2.0 kg. 53 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Avlivet Nei  
2017-08-23 Terje jørgensen Ytteren Villaks Hunn Makk 4.5 kg. 75 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2018-07-23 Terje jørgensen Ytteren Bekkeørret Hann Sluk 1.5 kg. 53 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2018-08-02 Terje Jørgensen Ytteren Bekkeørret Hann Sluk 1.5 kg. 50 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2018-08-02 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Makk 2.0 kg. 55 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2018-08-02 Terje Jørgensen Ytteren Sjøørret Hann Sluk 1.5 kg. 50 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2018-08-08 Terje jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 3.0 kg. 65 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Avlivet Nei  
2018-08-08 Terje jørgensen Ytteren Villaks Hunn Sluk 3.5 kg. 69 cm. Oldernes-Finnenget Satt ut Nei  
2018-08-08 Terje jørgensen Ytteren Villaks Hunn Makk 7.5 kg. 90 cm. Oldernes-Finnenget Satt ut Nei  
2018-08-23 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 9.0 kg. 90 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2018-08-23 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 2.5 kg. 55 cm. Oldernes-Finnenget Avlivet Nei  
2019-07-14 Jakob Nikolaisen Dreyer Ytteren Villaks Hann Sluk 5.5 kg. 62 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2019-07-26 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Flue 1.0 kg. 50 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2019-07-26 Terje Jørgensen Ytteren Sjøørret Hann Flue 1.5 kg. 50 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2019-08-13 Terje Jørgensen Ytteren Bekkeørret Usikker Flue 0.5 kg. 30 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2019-08-13 Terj Jørgensen Ytteren Sjøørret Hann Flue 2.0 kg. 58 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2019-08-13 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 11.5 kg. 104 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2019-08-19 Terje Jørgensen Ytteren Sjøørret Hunn Flue 1.5 kg. 45 cm. Oldernes-Haganeset Satt ut Nei  
2019-08-19 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Flue 1.0 kg. 45 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2020-07-05 Jakob Nikolaisen Dreyer Ytteren Villaks Hann Sluk 1.5 kg. 55 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2014-07-08 Arvid Tore Anderse Ørland Villaks Hann Sluk 6.5 kg. 84 cm. Camping Satt ut Nei  
2014-07-08 Arvid Tore Anderse Ørland Villaks Hann Sluk 3.0 kg. 65 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-27 Arnt Tore Andersen Ørlandet Villaks Usikker Flue 7.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2014-07-28 Arnt Tore A Ørndal Villaks Hann Sluk 1.8 kg. 53 cm. Camping Satt ut Nei  
2014-07-28 Arnt Tore A Ørndal Villaks Hann Sluk 3.1 kg. 62 cm. Camping Avlivet Nei  

Du kan filtrere og/eller sortere listen på mange ulike måter

Sortering

Klikk på kolonneoverskriftene og klikk så på den oransje pilen som dukker opp for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtrering

Alle felt som har rullegardin (fiskeart, kjønn, redskap, vald og status) kan filtreres.
Du velger da et av valgene og trykker på knappen ”Filter”. Du kan kombinere flere ting samtidig og lage din egen liste.

 

Andre måter å lage personlig liste:

Dato:

Tast inn i feltet 2009 for alle fisker tatt i 2009, tast inn 2009-07 for alle som er tatt i juli, tast inn 2009-07-01 for alle som er tatt 1. juli 2009.

Fisker:

Tast inn navnet på en fisker for å se hvilke fisker hun eller han har tatt, eller tast kun fornavn eller etternavn og få opp de fisker disse har fått.

Vekt:

Her kan du sortere ut alle fisker som veier eksakt 5.0 kg eller alle over eller under en gitt vekt.
<5 gir alle fisker under 5 kg, >5 gir alle over 5 kg.

You can filter and / or sort the list in many different ways

Sort:

Click on the column headers and click on the orange arrow that appears to sort in ascending or descending order.

Filtering:

All fields that have drop-down (species, gender, equipment, area and status) can be filtered.
You choose one of the options and press the button "Filter". You can combine several things at once and create your own list.

Other ways to create a personal list:

Date:

Enter in the field 2009 for all fish taken in 2009, enter the 2009-07 all taken in July, enter 2009-07-01 for all that is taken 1 July 2009.

Fisker (fisherman):

Enter the name of a fisherman to see what fish he or she has taken, or just first name or last name and get the fish they have received.

Vekt (Weight):

Here you can sort out all the fish that weighs exactly 5.0 kg or all of the above or below a given weight.
<5 gives all fish less than 5 kg,> 5 gives everyone over 5 kg.