Laksebørs Røssåga Info Lengde/vekt Hvordan sortere English instructions

Poster - 1761 til 1821 av 1821
Dato Fisker Bosted Fiskeart Kj�nn Redskap Vekt Lengde Vald Status Fettfinneklipt  
<< <
2015-08-03 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-03 Lasse Ekran   Villaks Usikker Sluk 2.1 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-03 Charles Hemming   Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-04 sten are sagmo   Villaks Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-05 Charles Hemming   Villaks Usikker Sluk 5.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-05 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-05 Bertil Plsson   Villaks Usikker Sluk 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-05 Lasse Ekran   Sjrret Usikker Sluk 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-05 Stle Standal   Villaks Usikker Sluk 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-05 Bertil Plsson   Sjrret Usikker Flue 1.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-05 Espen Glensvg   Sjrret Usikker Flue 0.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-06 John Arne Hovd   Villaks Usikker Flue 4.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-06 Brd Leirvik   Villaks Usikker Sluk 3.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-06 Brd Leirvik   Villaks Usikker Sluk 2.3 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-07 Ole-Kristian Hagfors   Sjrret Usikker Flue 6.3 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-07 Ole-Kristian Hagfors   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-07 Brd Leirvik   Villaks Usikker Sluk 1.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-08 Charles Hemming   Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-08 Olof Grnlund   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-09 Otto Fritz   Villaks Usikker Flue 3.2 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-09 Eskil Jonsson   Villaks Usikker Sluk 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-09 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-10 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 8.3 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-10 Eskil Jonsson   Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-10 Otto Fritz   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-10 Sven Arvidsson   Villaks Usikker Sluk 1.4 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-10 Otto Fritz   Sjrret Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-11 Otto Fritz   Sjrret Usikker Flue 4.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-11 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-11 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 1.8 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-11 Sven Arvidsson   Villaks Usikker Sluk 1.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-12 Torleiv Langvann   Sjrret Usikker Flue 6.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-13 Otto Fritz   Villaks Usikker Flue 7.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-13 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 1.2 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-14 Tommi Ahti   Villaks Usikker Sluk 1.9 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-15 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 4.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-15 Stle   Sjrret Usikker Flue 3.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-16 Tommi Ahti   Villaks Usikker Flue 3.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-16 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-16 Tommi Ahti   Sjrret Usikker Sluk 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-17 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 7.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-17 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 4.7 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-17 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-17 Tommi Ahti   Villaks Usikker Flue 1.4 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-18 Bertil Plsson   Sjrret Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-19 Bertil Plsson   Sjrret Usikker Flue 2.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-19 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-19 Tommi Ahti   Villaks Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-19 Bertil Plsson   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-20 Bertil Plsson   Sjrret Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-22 Henrik Fredriksen   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-22 Henrik Fredriksen   Sjrret Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-23 Henrik Fredriksen   Villaks Usikker Flue 6.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-23 Henrik Fredriksen   Villaks Usikker Flue 4.8 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-27 Sten Are Sagmo   Villaks Usikker Flue 7.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Harald Bye   Sjrret Usikker Flue 8.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-28 Ronny Fiksdal   Villaks Usikker Sluk 8.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Johnny Antonsen   Sjrret Usikker Flue 6.3 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-28 Ronny Fiksdal   Sjrret Usikker Sluk 5.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-28 Johnny Antonsen   Villaks Usikker Flue 3.1 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Ronny Fiksdal   Villaks Usikker Sluk 3.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Ronny Fiksdal   Villaks Usikker Sluk 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Johnny Antonsen   Villaks Usikker Flue 2.2 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Johnny Antonsen   Villaks Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Ronny Fiksdal   Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Charles Hemming   Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Harald Bye   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-28 Ronny Fiksdal   Sjrret Usikker Sluk 0.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-29 Lars Lundberg   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-31 Rolf Nordbjorn   Sjrret Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  

Du kan filtrere og/eller sortere listen på mange ulike måter

Sortering

Klikk på kolonneoverskriftene og klikk så på den oransje pilen som dukker opp for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtrering

Alle felt som har rullegardin (fiskeart, kjønn, redskap, vald og status) kan filtreres.
Du velger da et av valgene og trykker på knappen ”Filter”. Du kan kombinere flere ting samtidig og lage din egen liste.

 

Andre måter å lage personlig liste:

Dato:

Tast inn i feltet 2009 for alle fisker tatt i 2009, tast inn 2009-07 for alle som er tatt i juli, tast inn 2009-07-01 for alle som er tatt 1. juli 2009.

Fisker:

Tast inn navnet på en fisker for å se hvilke fisker hun eller han har tatt, eller tast kun fornavn eller etternavn og få opp de fisker disse har fått.

Vekt:

Her kan du sortere ut alle fisker som veier eksakt 5.0 kg eller alle over eller under en gitt vekt.
<5 gir alle fisker under 5 kg, >5 gir alle over 5 kg.

You can filter and / or sort the list in many different ways

Sort:

Click on the column headers and click on the orange arrow that appears to sort in ascending or descending order.

Filtering:

All fields that have drop-down (species, gender, equipment, area and status) can be filtered.
You choose one of the options and press the button "Filter". You can combine several things at once and create your own list.

Other ways to create a personal list:

Date:

Enter in the field 2009 for all fish taken in 2009, enter the 2009-07 all taken in July, enter 2009-07-01 for all that is taken 1 July 2009.

Fisker (fisherman):

Enter the name of a fisherman to see what fish he or she has taken, or just first name or last name and get the fish they have received.

Vekt (Weight):

Here you can sort out all the fish that weighs exactly 5.0 kg or all of the above or below a given weight.
<5 gives all fish less than 5 kg,> 5 gives everyone over 5 kg.