Laksebørs Røssåga Info Lengde/vekt Hvordan sortere English instructions

Poster - 111 til 220 av 1831
Dato Fisker Bosted Fiskeart Kj�nn Redskap Vekt Lengde Vald Status Fettfinneklipt  
<< < > >>
2012-07-01 Olav Oldernes Korgen Villaks Hunn Sluk 3.5 kg. 65 cm. Korgen Avlivet Nei  
2014-08-10 Inger Lise Oldernes Korgen Villaks Hann Flue 1.3 kg. 50 cm. Olderneset Avlivet Ja  
2014-08-06 Lars Stensrud oslo Villaks Hann Flue 1.3 kg. 50 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2014-08-14 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 2.7 kg. 64 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2014-08-16 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 2.5 kg. 63 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2014-07-07 Tomas Jrgensen Mo Villaks Hann Sluk 3.0 kg. 65 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2014-08-28 Tomas Jrgensen Mo Villaks Hann Sluk 1.7 kg. 55 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2014-08-22 Cato Jrgensen Mo Villaks Hann Sluk 1.6 kg. 55 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2012-07-01 Thore Rnning Korgen Villaks Hann Sluk 7.3 kg. 0 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Avlivet Nei  
2012-07-02 Thore Rnning Korgen Villaks Hann Sluk 3.5 kg. 63 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Avlivet Nei  
2014-08-22 Terje Jrgensen Mo Villaks Hann (ukjent) 2.0 kg. 60 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2014-07-31 Ole Jrgensen Korgen Villaks Hann Flue 2.2 kg. 61 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2014-08-22 Ole Jrgensen Korgen Villaks Hann Flue 1.9 kg. 58 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2014-08-24 Per E Oldernes Korgen Villaks Hann Flue 1.5 kg. 55 cm. Korgen Avlivet Nei  
2014-08-14 Brd Leirvik Dnna Villaks Hann Sluk 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-19 Lars Falck Sverige Villaks Hann Flue 2.0 kg. 58 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-02 Inger Lise Oldernes Korgen Villaks Hann Flue 1.7 kg. 56 cm. Korgen Avlivet Nei  
2012-07-25 Tore Hoem Longyearbyen Villaks Hunn Sluk 3.2 kg. 65 cm. Korgen Avlivet Nei  
2012-07-10 Stian Prest Norge Sjrret Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-01 Jens C Opdal Norge Sjrret Hunn (ukjent) 0.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-29 Rolf Nordtjnn Dnna Sjrret Usikker (ukjent) 1.8 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-30 Lasse Svendsen Norge Sjrret Usikker (ukjent) 2.1 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-03 Wolfgang Bergerbusch Tyskland Villaks Hann (ukjent) 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-22 Svein Tran Norge Villaks Usikker (ukjent) 2.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-30 Hans Moasveen Mo Villaks Hann Sluk 9.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-16 Lasse Svendsen Oslo Sjrret Usikker (ukjent) 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-25 Espen Smith Pedersen Norge Villaks Hann (ukjent) 2.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-22 Edgar Eilertsen Norge Villaks Hann (ukjent) 2.3 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-27 Edgar Eilertsen Norge Villaks Hann (ukjent) 1.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-24 Are Samuelsen Norge Villaks Usikker (ukjent) 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-27 Are Samuelsen Norge Villaks Usikker (ukjent) 1.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-04 Edvin Forsmo Bjerka Villaks Usikker Sluk 1.8 kg. 0 cm. Olav u-kanaln Avlivet Nei  
2012-08-13 Henrik Fredriksen Trondheim Sjrret Usikker Flue 1.3 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-13 Henrik Fredriksen Trondheim Sjrret Usikker Flue 3.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-08 Bodhild Kjeldsen Nyheim Korgen Villaks Hann Sluk 2.5 kg. 65 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2012-08-05 Jan Edgar Pettersen Risyhamn Villaks Hann Sluk 2.3 kg. 60 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2012-08-09 Kaj Kune Norge Sjrret Usikker Flue 1.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-06 Risto Huusko Finland Villaks Usikker Sluk 1.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-15 Andre Alaux Frankrike Villaks Usikker Sluk 3.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-14 Grgory Alaux Frankrike Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-28 Tom Nyhus Trondheim Sjrret Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-09 Kent Andreassen Korgen Villaks Hann Sluk 4.0 kg. 65 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2012-08-28 Tom Nyhus Trondheim Sjrret Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-19 Eskil Jonson Sverige Sjrret Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-27 Lars Malmstrm Oslo Villaks Usikker Flue 0.8 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-23 Atle Kambestad Norge Villaks Usikker (ukjent) 2.1 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-23 Atle Kambestad Norge Sjrret Usikker (ukjent) 0.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-21 Ole Kristian Hagfors Mosjen Sjrret Usikker (ukjent) 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-22 Tom Nyhus Norge Sjrret Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-10 Olav Oldernes Korgen Villaks Hann Sluk 2.8 kg. 65 cm. Korgen Avlivet Nei  
2012-07-10 Jens Rydsaa Korgen Villaks Hunn Sluk 6.0 kg. 85 cm. Korgen Avlivet Nei  
2012-07-11 Lasse Svendsen Norge Villaks Usikker Sluk 2.1 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-10 John Hugo Johansen Myre Villaks Usikker Sluk 6.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-09 John Hugo Johansen Myre Sjrret Usikker Sluk 1.3 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-09 John Hugo Johansen Myre Sjrret Usikker Sluk 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-01 Tove Ekram Myre Villaks Usikker Sluk 2.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-16 Arve Nilsen Norge Villaks Usikker Flue 2.8 kg. 0 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2012-08-17 Tom Amundsen Norge Villaks Usikker Flue 2.7 kg. 0 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2013-07-01 Kent Andreassen Korgen Villaks Hann Sluk 7.0 kg. 89 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2012-07-01 Lasse Ekran Myre Sjrret Usikker Sluk 1.8 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-02 Hvard Hatlen Mosjen Villaks Hann Flue 7.0 kg. 90 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-02 Lasse Ekran Myre Villaks Usikker Sluk 2.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-11 Lasse Ekran Myre Sjrret Usikker Sluk 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-01 Kristoffer Kristiansen Hnefoss Villaks Hann Sluk 4.7 kg. 77 cm. Camping Avlivet Ja  
2013-07-01 Nils Olav Rnning Korgen Villaks Hunn Sluk 5.0 kg. 80 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2012-07-10 Bertil Poulsson Sverige Villaks Hann Sluk 2.5 kg. 65 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-05 Keld Trnquist Danmark Villaks Hann Sluk 1.7 kg. 63 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-07 Keld Trnquist Danmark Villaks Hann Sluk 1.5 kg. 55 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-11 Lars-Erik Kpman Sverige Villaks Hann Sluk 1.5 kg. 53 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-08 Olof Granlund Sverige Villaks Hunn Flue 7.0 kg. 94 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-18 Jostein Kristiansen Rennesy Villaks Hann Sluk 2.8 kg. 65 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-13 Knut Sjfors Korgen Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 65 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2013-07-15 Eskil Jnson Sverige Sjrret Usikker (ukjent) 2.5 kg. 60 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-21 Tore Hoem Longyearbyen Villaks Hann Sluk 2.6 kg. 65 cm. Korgen Avlivet Nei  
2013-07-21 Lasse Svendsen Askim Sjrret Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-22 Aleksander Fossum Sandnessjen Sjrye Hann Flue 1.5 kg. 51 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-28 Inger Lise Oldernes Korgen Villaks Hann Flue 1.0 kg. 47 cm. Korgen Avlivet Ja  
2013-07-30 Olav Oldernes Korgen Sjrret Hann Sluk 1.0 kg. 47 cm. Korgen Avlivet Nei  
2013-07-17 Inger Lise Oldernes Korgen Villaks Hann Flue 2.0 kg. 60 cm. Korgen Avlivet Nei  
2012-07-15 Stein A Nrsteben Gjvik Villaks Usikker (ukjent) 2.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-18 Arnt Tore Andersen Opphaug Villaks Usikker Sluk 7.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-11 Peter Klasson Sverige Sjrret Usikker Sluk 2.3 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-08-05 Jostein Kristiansen Rnny Sjrret Usikker Sluk 0.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-08-16 Eskil Jonsson sverige Villaks Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-08-02 Henrik Fredriksen Orkanger Sjrret Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-16 Peter Klasson Sverige Sjrret Usikker (ukjent) 1.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-08-08 Henrik Fredriksen Orkanger Sjrret Usikker Flue 0.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-08-13 Henrik Fredriksen orkanger Sjrret Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-08-14 Hvard Hattlen Mosjen Sjrret Usikker Flue 4.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-01 Rolf Nordbjrn Dnna Villaks Hann Sluk 2.8 kg. 65 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-03 Karl Srheim Klepp Villaks Hann Sluk 1.5 kg. 53 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-06 Mona Pettersen Mosjen Villaks Hann Sluk 2.8 kg. 65 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-09 Kjell Arne Sjfors Korgen Villaks Hann Sluk 2.7 kg. 65 cm. Olav u-kanaln Avlivet Ja  
2014-07-01 Stein Valla Mjndalen Villaks Hann Sluk 2.0 kg. 58 cm. Camping Avlivet Ja  
2012-07-27 Lars Henrik Astrm Sverige Villaks Usikker (ukjent) 2.7 kg. 64 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-07 John Arne Rasmussen Mosjen Oppdrettslaks Hunn Flue 4.6 kg. 80 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-01 Jon Arne Rasmussen Mosjen Villaks Hann Sluk 3.0 kg. 63 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-21 Lillian Nyheim Mo i Rana Villaks Usikker Sluk 5.5 kg. 81 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2012-07-22 Lillian Nyheim Mo i Rana Villaks Usikker Sluk 6.8 kg. 87 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2014-07-14 Nils Olav Rnning Korgen Villaks Hann Sluk 3.0 kg. 65 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2014-07-17 Rune Oldernes Korgen Villaks Hann Sluk 2.0 kg. 60 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2012-07-28 Sverre Johan Kibsgaard Korgen Villaks Hann Sluk 2.5 kg. 63 cm. Korgen Avlivet Nei  
2014-07-04 Odd Lassesen Myre Villaks Hann Sluk 2.4 kg. 65 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-10 Therese Kpman sverige Villaks Hann Sluk 3.0 kg. 70 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-21 Terje Jrgensen Ytteren Villaks Hann Flue 2.5 kg. 62 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2014-07-26 Anton Heggon Bardu Villaks Hann Flue 2.5 kg. 64 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-27 Anton Heggon Bardu Villaks Hann Sluk 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-21 Trond Aleksandersen Mo Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-04 Odd E Brygfjeld Mosjen Villaks Hann Sluk 1.4 kg. 53 cm. Korgen Avlivet Nei  
2012-08-04 Olav Oldernes Korgen Sjrret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Korgen Avlivet Nei  

Du kan filtrere og/eller sortere listen på mange ulike måter

Sortering

Klikk på kolonneoverskriftene og klikk så på den oransje pilen som dukker opp for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtrering

Alle felt som har rullegardin (fiskeart, kjønn, redskap, vald og status) kan filtreres.
Du velger da et av valgene og trykker på knappen ”Filter”. Du kan kombinere flere ting samtidig og lage din egen liste.

 

Andre måter å lage personlig liste:

Dato:

Tast inn i feltet 2009 for alle fisker tatt i 2009, tast inn 2009-07 for alle som er tatt i juli, tast inn 2009-07-01 for alle som er tatt 1. juli 2009.

Fisker:

Tast inn navnet på en fisker for å se hvilke fisker hun eller han har tatt, eller tast kun fornavn eller etternavn og få opp de fisker disse har fått.

Vekt:

Her kan du sortere ut alle fisker som veier eksakt 5.0 kg eller alle over eller under en gitt vekt.
<5 gir alle fisker under 5 kg, >5 gir alle over 5 kg.

You can filter and / or sort the list in many different ways

Sort:

Click on the column headers and click on the orange arrow that appears to sort in ascending or descending order.

Filtering:

All fields that have drop-down (species, gender, equipment, area and status) can be filtered.
You choose one of the options and press the button "Filter". You can combine several things at once and create your own list.

Other ways to create a personal list:

Date:

Enter in the field 2009 for all fish taken in 2009, enter the 2009-07 all taken in July, enter 2009-07-01 for all that is taken 1 July 2009.

Fisker (fisherman):

Enter the name of a fisherman to see what fish he or she has taken, or just first name or last name and get the fish they have received.

Vekt (Weight):

Here you can sort out all the fish that weighs exactly 5.0 kg or all of the above or below a given weight.
<5 gives all fish less than 5 kg,> 5 gives everyone over 5 kg.