Laksebørs Røssåga Info Lengde/vekt Hvordan sortere English instructions

Poster - 111 til 220 av 1831
Dato Fisker Bosted Fiskeart Kj�nn Redskap Vekt Lengde Vald Status Fettfinneklipt  
<< < > >>
2012-07-15 Stein A Nørstebøen Gjøvik Villaks Usikker (ukjent) 2.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-21 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Sjøørret Usikker (ukjent) 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-16 Peter Klasson Sverige Sjøørret Usikker (ukjent) 1.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-18 Hans Moasveen Mo i Rana Villaks Usikker (ukjent) 6.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-26 Tor Arne Augdal Mo i Rana Villaks Usikker (ukjent) 4.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-27 Lars Henrik Astrøm Sverige Villaks Usikker (ukjent) 2.7 kg. 64 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-26 Torleiv Langvann Mo i Rana Villaks Usikker (ukjent) 6.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2014-07-23 Terje Jørgensen Mo Villaks Hann (ukjent) 2.3 kg. 62 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2012-08-16 Arve Nilsen Norge Villaks Usikker Flue 3.3 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-08-28 Tom Nyhus Trondheim Villaks Usikker Flue 5.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2009-07-01 Kjetil Brose Hemnesberget Villaks Hann Flue 9.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2013-07-18 Ole-Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hunn Flue 4.9 kg. 79 cm. Camping Satt ut Nei  
2009-07-03 Jim Andre Brose Hemnesberget Villaks Usikker Flue 10.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2013-07-12 S.Skogmo Trondheim Villaks Hann Flue 3.0 kg. 66 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-06 Ole-Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hann Flue 4.5 kg. 78 cm. Camping Satt ut Ja  
2012-08-25 John Arne Rasmussen Mosjøen Villaks Hann Flue 3.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-29 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 7.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-01 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 6.0 kg. 84 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-08 Olav Oldernes Korgen Villaks Hunn Flue 8.0 kg. 92 cm. Korgen Satt ut Nei  
2013-07-22 Aleksander Fossum Sandnessjøen Sjørøye Hann Flue 1.5 kg. 51 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-01 Ole-Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hann Flue 7.5 kg. 89 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-22 Tom Nyhus Norge Villaks Usikker Flue 9.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-28 Tom Nyhus Trondheim Sjøørret Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-08-31 Håvard Hattlen mosjøen Villaks Hann Flue 15.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-22 Tom Nyhus Norge Villaks Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2011-07-01 Patrick Paulsen Bjerka Villaks Usikker Flue 5.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-07 Patrick Paulsen Bjerka Villaks Hann Flue 11.4 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-07 Rune Nilsen Hemnesberget Villaks Hann Flue 4.5 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2012-08-06 Otto Fritz Tyskland Villaks Usikker Flue 10.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-15 Arve Nilsen Norge Villaks Usikker Flue 2.7 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2013-07-06 Torleiv Langvann mo Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-02 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hann Flue 7.0 kg. 90 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-22 Tom Nyhus Norge Sjøørret Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-10 Geir Morten Rasmussen Hemnes Villaks Hann Flue 9.5 kg. 95 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2013-07-08 Geir Morten Rasmussen Hemnes Villaks Hunn Flue 7.0 kg. 89 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2013-07-08 Olof Granlund Sverige Villaks Hunn Flue 7.0 kg. 94 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-28 Inger Lise Oldernes Korgen Villaks Hann Flue 1.0 kg. 47 cm. Korgen Avlivet Ja  
2013-07-04 Kjell Albertsen Mo Villaks Hunn Flue 2.5 kg. 63 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-01 Ole-Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hunn Flue 7.0 kg. 87 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-26 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Sjøørret Usikker Flue 3.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2009-07-15 Geir M. Rasmussen Hemnesberget Villaks Usikker Flue 6.2 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2012-08-31 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hann Flue 4.5 kg. 77 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-25 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-19 Eskil Jonson Sverige Sjøørret Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-31 Håvard Øhlen Norge Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-11 Børje Sundbakken Oslo Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-25 John Arne Rasmussen Mosjøen Villaks Hann Flue 5.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-29 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hann Flue 14.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-01 Espen Bakken Mosjøen Villaks Usikker Flue 3.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-01 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Usikker Flue 0.4 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-01 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Hunn Flue 2.5 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-01 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Hunn Flue 5.0 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-01 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Hann Flue 3.0 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-02 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Hann Flue 4.5 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2013-07-01 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 5.0 kg. 78 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-16 Arve Nilsen Norge Villaks Usikker Flue 2.8 kg. 0 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2013-07-06 Ole-Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hann Flue 5.0 kg. 81 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-02 Rune Nilsen Hemnesberget Villaks Usikker Flue 7.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2013-07-05 Ole-Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hunn Flue 5.0 kg. 80 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-06 Torleiv Langvann mo Villaks Usikker Flue 6.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-17 Tom Amundsen Norge Villaks Usikker Flue 2.7 kg. 0 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2013-07-01 Ole-Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hann Flue 9.0 kg. 95 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-12 S.Skogmo Trondheim Villaks Hann Flue 15.3 kg. 114 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-03 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Hunn Flue 3.5 kg. 70 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2013-07-12 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 5.0 kg. 79 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-08 Geir Morten Rasmussen Hemnes Villaks Hunn Flue 10.0 kg. 100 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2013-07-02 Trond Johnsen Mo Villaks Hunn Flue 4.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-10 John Arne Rasmussen Mosjøen Villaks Hann Flue 1.5 kg. 55 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-12 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hann Flue 7.0 kg. 88 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-01 Trond Johnsen Mo Villaks Hunn Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-03 Chris De Groot Nederland Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-05 Bernt Kibsgaard Korgen Villaks Hann Flue 6.5 kg. 85 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-08-31 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Sjøørret Hann Flue 3.1 kg. 65 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-31 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hann Flue 5.0 kg. 81 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-28 Tom Nyhus Trondheim Sjøørret Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-31 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hann Flue 12.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-25 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 6.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-27 Lars Malmstrøm Oslo Villaks Usikker Flue 0.8 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-27 Arnt Tore Andersen Ørlandet Villaks Usikker Flue 7.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-31 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 6.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-08 Børje Sundbakken Oslo Villaks Usikker Flue 6.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-24 John Arne Rasmussen Mosjøen Villaks Hann Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-19 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hann Flue 13.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-31 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 3.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-26 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hann Flue 9.0 kg. 95 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-24 Bernt Kibsgaard Korgen Villaks Hann Flue 6.0 kg. 85 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-24 Bernt Kibsgaard Korgen Villaks Hunn Flue 6.0 kg. 84 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-01 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Usikker Flue 12.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-26 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Oppdrettslaks Usikker Flue 4.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-23 Tom Nyhus Norge Villaks Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-08-26 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hunn Flue 9.5 kg. 98 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-01 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Usikker Flue 5.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-16 Arve Nilsen Norge Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-08-14 Ragnar Brekke Norge Villaks Usikker Flue 2.6 kg. 0 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2012-07-25 Hans Moasveen Mo i Rana Villaks Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-25 Hans Moasveen Mo i Rana Villaks Usikker Flue 5.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-01 Gard Leirvik Kvæfjord Villaks Hann Flue 8.0 kg. 92 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-01 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 6.0 kg. 83 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-18 Tom Amundsen Norge Villaks Usikker Flue 1.7 kg. 0 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2012-08-14 Ragnar Brekke Norge Villaks Usikker Flue 2.4 kg. 0 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2013-07-06 Ole-Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hunn Flue 3.0 kg. 68 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-01 John Arne Rasmussen Mosjøen Villaks Hunn Flue 6.5 kg. 86 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-05 Ole-Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Hann Flue 6.0 kg. 84 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-29 Bernt Kibsgaard Korgen Villaks Hann Flue 3.5 kg. 70 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2013-07-02 Håvard Hatlen Mosjøen Villaks Hunn Flue 6.0 kg. 85 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-21 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Flue 2.5 kg. 62 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2012-08-06 Otto Fritz Tyskland Sjøørret Usikker Flue 3.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-01 Ole Kristian Hagfors Mosjøen Villaks Usikker Flue 3.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-12 Børje Sundbakken Oslo Villaks Usikker Flue 18.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-08-04 Olav Oldernes Korgen Sjøørret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Korgen Avlivet Nei  

Du kan filtrere og/eller sortere listen på mange ulike måter

Sortering

Klikk på kolonneoverskriftene og klikk så på den oransje pilen som dukker opp for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtrering

Alle felt som har rullegardin (fiskeart, kjønn, redskap, vald og status) kan filtreres.
Du velger da et av valgene og trykker på knappen ”Filter”. Du kan kombinere flere ting samtidig og lage din egen liste.

 

Andre måter å lage personlig liste:

Dato:

Tast inn i feltet 2009 for alle fisker tatt i 2009, tast inn 2009-07 for alle som er tatt i juli, tast inn 2009-07-01 for alle som er tatt 1. juli 2009.

Fisker:

Tast inn navnet på en fisker for å se hvilke fisker hun eller han har tatt, eller tast kun fornavn eller etternavn og få opp de fisker disse har fått.

Vekt:

Her kan du sortere ut alle fisker som veier eksakt 5.0 kg eller alle over eller under en gitt vekt.
<5 gir alle fisker under 5 kg, >5 gir alle over 5 kg.

You can filter and / or sort the list in many different ways

Sort:

Click on the column headers and click on the orange arrow that appears to sort in ascending or descending order.

Filtering:

All fields that have drop-down (species, gender, equipment, area and status) can be filtered.
You choose one of the options and press the button "Filter". You can combine several things at once and create your own list.

Other ways to create a personal list:

Date:

Enter in the field 2009 for all fish taken in 2009, enter the 2009-07 all taken in July, enter 2009-07-01 for all that is taken 1 July 2009.

Fisker (fisherman):

Enter the name of a fisherman to see what fish he or she has taken, or just first name or last name and get the fish they have received.

Vekt (Weight):

Here you can sort out all the fish that weighs exactly 5.0 kg or all of the above or below a given weight.
<5 gives all fish less than 5 kg,> 5 gives everyone over 5 kg.