Laksebørs Røssåga Info Lengde/vekt Hvordan sortere English instructions

Poster - 111 til 220 av 1831
Dato Fisker Bosted Fiskeart Kj�nn Redskap Vekt Lengde Vald Status Fettfinneklipt  
<< < > >>
2015-08-01 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 15.3 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-11 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 1.8 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-19 Tommi Ahti   Villaks Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-20 Bertil Pålsson   Sjøørret Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-03 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-11 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-31 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 2.6 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-17 Tommi Ahti   Villaks Usikker Flue 1.4 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-04 Truls Andreassen   Villaks Usikker Sluk 6.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-05 Poul Tørnqvist   Villaks Usikker Sluk 11.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-05 Lasse Ekran   Sjøørret Usikker Sluk 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-22 Henrik Fredriksen   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-23 Henrik Fredriksen   Villaks Usikker Flue 6.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-17 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-11 Petter Andre Johnsen   Villaks Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-17 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 7.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-07 Ole-Kristian Hagfors   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-06 Ole-Kristian Hagfors   Villaks Usikker Flue 6.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-10 Otto Fritz   Sjøørret Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-03 Charles Hemming   Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Ronny Fiksdal   Sjøørret Usikker Sluk 5.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-01 Henrik Fredriksen   Villaks Usikker Flue 8.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-01 Terese Köpman   Villaks Usikker Sluk 9.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Johnny Antonsen   Villaks Usikker Flue 3.1 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-03 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-01 Poul Tørnqvist   Villaks Usikker Sluk 7.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-01 Lars-Erik Köpman   Villaks Usikker Sluk 8.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-01 Keld Tørnqvist   Villaks Usikker Sluk 5.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-05 Michal Strejcovsky   Villaks Usikker Flue 6.7 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-13 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 1.2 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-11 Otto Fritz   Sjøørret Usikker Flue 4.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-03 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 8.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-02 Lasse Ekran   Sjøørret Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-02 Terje Hellesvik   Villaks Usikker Sluk 2.1 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-02 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 4.7 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-03 John Arne Rasmussen   Villaks Usikker Flue 7.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-02 Jostein Kristiansen   Villaks Usikker Sluk 6.6 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-23 Henrik Fredriksen   Villaks Usikker Flue 4.8 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-01 Ole Kristian Hagfors   Villaks Usikker Flue 1.2 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-26 Remo Oberholtzer   Villaks Usikker Sluk 1.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-28 Harald Bye   Sjøørret Usikker Flue 8.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-03 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-05 Charles Hemming   Villaks Usikker Sluk 0.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-02 Jostein Kristiansen   Villaks Usikker Sluk 13.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-27 Sten Are Sagmo   Villaks Usikker Flue 7.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-13 Otto Fritz   Villaks Usikker Flue 7.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-01 Henrik Fredriksen   Villaks Usikker Flue 8.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-06 Charles Hemming   Villaks Usikker Sluk 8.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-29 Lars Lundberg   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-06 Poul Tørnqvist   Villaks Usikker Sluk 1.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-06 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 6.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-08 Morten Grimsø   Villaks Usikker Flue 8.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-10 Petter Andre Johnsen   Sjøørret Usikker Flue 5.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-07 Poul Tørnqvist   Sjøørret Usikker Sluk 1.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-14 Tommi Ahti   Villaks Usikker Sluk 1.9 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-05 Torleiv Langvann   Villaks Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-16 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-08 Charles Hemming   Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-05 Poul Tørnqvist   Villaks Usikker Sluk 7.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-13 Håvard Hatlen   Villaks Usikker Flue 8.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-13 L-E Kopman   Villaks Usikker Sluk 2.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-08-17 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 4.7 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-12 Wolfgang Bergerbusch   Villaks Usikker Sluk 2.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-15 Carl LilSatt ut   Villaks Usikker Sluk 2.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-11 T Kopman   Villaks Usikker Sluk 3.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-11 Petter Andre Johnsen   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-14 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 2.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-11 T Kopman   Villaks Usikker Sluk 3.2 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-20 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 11.6 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Harald Bye   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-17 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Sluk 5.3 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-18 John Eskild Hildrum   Villaks Usikker Flue 5.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-19 Ole-Kristian Hagfors   Villaks Usikker Flue 1.8 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-19 Ole-Kristian Hagfors   Villaks Usikker Flue 6.5 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-17 sten are sagmo   Villaks Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-01 Poul Tørqvist   Villaks Usikker Sluk 6.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-23 Stein Valla   Villaks Usikker Sluk 1.6 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-22 Charles Hemming   Villaks Usikker Sluk 1.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-07-20 Bertil Pålsson   Villaks Usikker Flue 5.3 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2015-08-28 Ronny Fiksdal   Sjøørret Usikker Sluk 0.7 kg. 0 cm. Camping Avlivet Usikker  
2015-07-23 Siss Svensson   Villaks Usikker Flue 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Usikker  
2016-08-31 0 0 Villaks Usikker (ukjent) 0.0 kg. 0 cm. Lars Einar Trongmo Satt ut Usikker  
2020-08-28 Knut sjøfors 8646 korgen Villaks Hann Sluk 0.0 kg. 90 cm. Johnny Brendmo Satt ut Nei  
2014-07-25 Hans Knutsen Asker Villaks Hann Sluk 1.8 kg. 45 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-21 Lasse Svendsen Askim Villaks Hunn Sluk 4.0 kg. 73 cm. Camping Satt ut Nei  
2013-07-21 Lasse Svendsen Askim Sjøørret Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2013-07-21 Lasse Svendsen Askim Villaks Hann Sluk 5.7 kg. 82 cm. Camping Satt ut Nei  
2018-07-12 Sander Olsen Ã…lesund Villaks Hann Sluk 1.6 kg. 55 cm. Villmoneset Avlivet Ja  
2014-07-26 Anton Heggon Bardu Villaks Hann Flue 2.5 kg. 64 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-07-27 Anton Heggon Bardu Villaks Hann Sluk 1.0 kg. 0 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-08-06 Frank Prestø Bardufoss Villaks Hann Sluk 2.0 kg. 57 cm. Camping Avlivet Nei  
2014-08-01 Frank Prestø Bardufoss Villaks Hann Sluk 0.0 kg. 70 cm. Olav u-kanaln Satt ut Nei  
2014-08-01 Frank Prestø Bardufoss Villaks Hunn Sluk 0.0 kg. 73 cm. Olav u-kanaln Satt ut Nei  
2016-08-02 Frank Prestø Bardufoss Villaks Hann Sluk 1.2 kg. 50 cm. Olav u-kanaln Avlivet Nei  
2014-08-06 Frank Prestø Bardufoss Villaks Hann Sluk 4.5 kg. 78 cm. Camping Satt ut Nei  
2019-08-14 Cato Jørgensen BÃ¥smo Villaks Hunn Sluk 3.7 kg. 71 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2017-08-28 Cato Jørgensen BÃ¥smo Sjøørret Hann Sluk 2.5 kg. 48 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2019-08-13 Cato Jørgensen BÃ¥smo Sjøørret Hann Flue 2.0 kg. 58 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2019-08-13 Cato Jørgensen BÃ¥smo Villaks Hunn Sluk 2.0 kg. 59 cm. Olderneset Satt ut Nei  
2018-08-27 Cato Jørgensen BÃ¥smoen Villaks Hann Sluk 5.0 kg. 74 cm. Olderneset Satt ut Nei  
2019-08-12 Patrick Daniels Belga Sjøørret Hann Flue 1.0 kg. 48 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2016-07-20 Elin Verlaak Belgia Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 1 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  
2016-07-24 Steven Dierickx Belgia Villaks Hann Flue 2.5 kg. 1 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  
2016-07-19 Errwin Verlaak Belgia Villaks Hunn Flue 9.0 kg. 1 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  
2016-07-27 Gino Cozijns Belgia Villaks Usikker Flue 3.5 kg. 1 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  
2016-07-20 Patrick Daniels Belgia Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 1 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  
2016-07-21 Jos Hoydonckx Belgia Villaks Usikker Flue 10.0 kg. 1 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  
2016-07-17 Errwin Verlaak Belgia Villaks Usikker Flue 7.0 kg. 1 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  
2016-07-28 Stevne Dierickx Belgia Villaks Hann Flue 1.5 kg. 1 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  
2016-07-27 Gino Cozijns Belgia Villaks Hann Flue 2.2 kg. 1 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  

Du kan filtrere og/eller sortere listen på mange ulike måter

Sortering

Klikk på kolonneoverskriftene og klikk så på den oransje pilen som dukker opp for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtrering

Alle felt som har rullegardin (fiskeart, kjønn, redskap, vald og status) kan filtreres.
Du velger da et av valgene og trykker på knappen ”Filter”. Du kan kombinere flere ting samtidig og lage din egen liste.

 

Andre måter å lage personlig liste:

Dato:

Tast inn i feltet 2009 for alle fisker tatt i 2009, tast inn 2009-07 for alle som er tatt i juli, tast inn 2009-07-01 for alle som er tatt 1. juli 2009.

Fisker:

Tast inn navnet på en fisker for å se hvilke fisker hun eller han har tatt, eller tast kun fornavn eller etternavn og få opp de fisker disse har fått.

Vekt:

Her kan du sortere ut alle fisker som veier eksakt 5.0 kg eller alle over eller under en gitt vekt.
<5 gir alle fisker under 5 kg, >5 gir alle over 5 kg.

You can filter and / or sort the list in many different ways

Sort:

Click on the column headers and click on the orange arrow that appears to sort in ascending or descending order.

Filtering:

All fields that have drop-down (species, gender, equipment, area and status) can be filtered.
You choose one of the options and press the button "Filter". You can combine several things at once and create your own list.

Other ways to create a personal list:

Date:

Enter in the field 2009 for all fish taken in 2009, enter the 2009-07 all taken in July, enter 2009-07-01 for all that is taken 1 July 2009.

Fisker (fisherman):

Enter the name of a fisherman to see what fish he or she has taken, or just first name or last name and get the fish they have received.

Vekt (Weight):

Here you can sort out all the fish that weighs exactly 5.0 kg or all of the above or below a given weight.
<5 gives all fish less than 5 kg,> 5 gives everyone over 5 kg.