Laksebørs Røssåga Info Lengde/vekt Hvordan sortere English instructions

Poster - 111 til 220 av 1831
Dato Fisker Bosted Fiskeart Kj�nn Redskap Vekt Lengde Vald Status Fettfinneklipt  
<< < > >>
2018-08-28 Odd Erling Brygfjeld Mosjøen Sjøørret Hunn Flue 5.5 kg. 80 cm. Korgen Avlivet Nei  
2018-08-28 Fritz Larssen Korgen Sjøørret Hunn Makk 2.0 kg. 55 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-28 Roald Villmones Korgen Villaks Hann Sluk 8.3 kg. 87 cm. Roald Villmones Satt ut Nei  
2018-08-28 Fritz Larssen Korgen Sjøørret Hunn Makk 1.7 kg. 55 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-27 Cato Jørgensen BÃ¥smoen Villaks Hann Sluk 5.0 kg. 74 cm. Olderneset Satt ut Nei  
2018-08-27 Jens Rydsaa Korgen Sjøørret Hunn Flue 0.6 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-26 Bodhild Nyheim LÃ¥ken Sjøørret Hann Sluk 0.8 kg. 42 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2018-08-25 Bjørnar Buvik Korgen Sjøørret Usikker Makk 1.8 kg. 0 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-25 Jens Rydsaa Korgen Sj��r... Hann Flue 0.7 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-24 Fritz Larssen Korgen Villaks Hann Makk 1.2 kg. 40 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-23 Sølvi Bente Skaga Korgen Villaks Hann Flue 2.5 kg. 62 cm. Korgen Avlivet Nei  
2018-08-23 Fritz Larssen Korgen Sjøørret Hann Makk 1.5 kg. 45 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-23 Fritz Larssen korgenn Sjøørret Hann Makk 3.5 kg. 65 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-23 Kjell Arne Sjøfors Korgen Villaks Hann Sluk 2.0 kg. 59 cm. Villmoneset Avlivet Nei  
2018-08-23 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 9.0 kg. 90 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2018-08-23 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 2.5 kg. 55 cm. Oldernes-Finnenget Avlivet Nei  
2018-08-22 Trond Lillebjerka Korgen Villaks Hann Sluk 4.2 kg. 74 cm. Villmoneset Satt ut Nei  
2018-08-21 Rune Oldernes Korgen Villaks Hann Sluk 4.0 kg. 73 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2018-08-20 Fritz Larssen Korgenn Sjøørret Hunn Makk 1.5 kg. 45 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-20 Trond Lillebjerka Korgen Villaks Hann Sluk 9.2 kg. 97 cm. Villmoneset Satt ut Nei  
2018-08-20 Fritz Larssen Korgenn Sjøørret Hann Makk 4.5 kg. 70 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-18 Lillian Nyheim Mo i Rana Villaks Hann Sluk 1.8 kg. 57 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2018-08-18 Per Eivind Oldernes Korgen Villaks Hann Flue 2.7 kg. 65 cm. Korgen Avlivet Nei  
2018-08-18 Lillian Nyheim Mo i Rana Villaks Hann Sluk 9.5 kg. 97 cm. Nyheim Satt ut Nei  
2018-08-17 Kjell Arne Sjøfors Korgen Villaks Hunn Sluk 7.0 kg. 92 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2018-08-15 Fritz Larssen Korgenn Sjøørret Hann Makk 1.2 kg. 45 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-15 Fritz Larssen Korgenn Sjøørret Hann Makk 1.7 kg. 45 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-15 Kjell Arne Sjøfors Korgen Villaks Hann Sluk 1.3 kg. 56 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2018-08-14 John Trongmo Korgen Oppdrettslaks Hunn Flue 5.2 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Satt ut Nei  
2018-08-14 Rune Oldernes KORGEN Villaks Hann Sluk 4.5 kg. 75 cm. Oldernes-Haganeset Satt ut Nei  
2018-08-14 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 Jon Einar Rydsaa Korgen Villaks Hann Sluk 2.0 kg. 60 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-13 John Trongmo Korgen Sjøørret Usikker Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 David Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 Rune Oldernes KORGEN Villaks Hann Sluk 2.3 kg. 63 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Avlivet Nei  
2018-08-13 David Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-13 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-12 Kjell Arne Sjøfors Korgen Villaks Hunn Sluk 5.7 kg. 82 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2018-08-12 Merete Langeland KORGEN Villaks Hann Sluk 2.5 kg. 64 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2018-08-12 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.2 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-12 Knut Trongmo Korgen Villaks Hunn Flue 5.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Satt ut Nei  
2018-08-12 Jon Inge Pettersen Korgen Villaks Hann Sluk 8.0 kg. 91 cm. Villmoneset Satt ut Nei  
2018-08-12 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Usikker Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-12 Kjell Arne Sjøfors Korgen Villaks Hann Sluk 2.2 kg. 62 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2018-08-11 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 2.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-11 Roald Villmones Korgen Villaks Hunn Sluk 4.2 kg. 74 cm. Villmoneset Satt ut Nei  
2018-08-10 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.2 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-10 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-10 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 11.0 kg. 102 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2018-08-09 Bjørnar Buvik Korgen Sjøørret Hunn Sluk 2.4 kg. 0 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-09 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 14.2 kg. 111 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2018-08-08 Harald Millingsjord Korgen Sj��r... Hann Sluk 3.0 kg. 0 cm. Harald Millingsjord Avlivet Nei  
2018-08-08 Jens Rydsaa Korgen Villaks Hunn Sluk 6.0 kg. 83 cm. Jens Rydsaa Satt ut Nei  
2018-08-08 Terje jørgensen Ytteren Villaks Hunn Makk 7.5 kg. 90 cm. Oldernes-Finnenget Satt ut Nei  
2018-08-08 Harald Millingsjord Korgen Sj��r... Hann Sluk 1.0 kg. 0 cm. Harald Millingsjord Avlivet Nei  
2018-08-08 Harald Millingsjord Korgen Sj��r... Hann Sluk 2.0 kg. 0 cm. Harald Millingsjord Avlivet Nei  
2018-08-08 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 4.7 kg. 77 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2018-08-08 Morten Dal Vekthaug Korgen Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 61 cm. Arnulf Trongmo Avlivet Usikker  
2018-08-08 Terje jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 3.0 kg. 65 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Avlivet Nei  
2018-08-08 Terje jørgensen Ytteren Villaks Hunn Sluk 3.5 kg. 69 cm. Oldernes-Finnenget Satt ut Nei  
2018-08-07 Jens Rydsaa Korgen Sj��r... Hunn Flue 0.6 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-07 Jens Rydsaa Korgen Sj��r... Hann Flue 1.4 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-06 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.6 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-06 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hunn Flue 2.5 kg. 63 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2018-08-06 John Trongmo Korgen Villaks Hann Flue 3.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Satt ut Nei  
2018-08-06 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-05 Kjell Arne Sjøfors Korgen Villaks Hann Sluk 2.0 kg. 59 cm. Villmoneset Satt ut Nei  
2018-08-05 Jens Rydsaa Korgen Sj��r... Usikker Sluk 1.2 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-08-05 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 2.0 kg. 59 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2018-08-05 Kjell Arne Sjøfors Korgen Villaks Hunn Sluk 2.8 kg. 66 cm. Villmoneset Satt ut Nei  
2018-08-05 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 12.0 kg. 105 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2018-08-04 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.8 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-03 Ukjent Ukjent Villaks Hann Sluk 7.8 kg. 88 cm. Frode Solbakken Satt ut Nei  
2018-08-02 Terje Jørgensen Ytteren Bekkeørret Hann Sluk 1.5 kg. 50 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2018-08-02 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Makk 2.0 kg. 55 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2018-08-02 Terje Jørgensen Ytteren Sjøørret Hann Sluk 1.5 kg. 50 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2018-08-01 Ukjent Ukjent Villaks Hann Sluk 6.5 kg. 84 cm. Frode Solbakken Satt ut Nei  
2018-08-01 Harald Millingsjord Korgen Sj��r... Usikker Sluk 4.0 kg. 0 cm. Harald Millingsjord Avlivet Usikker  
2018-08-01 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-01 Harald Millingsjord Korgen Villaks Usikker Sluk 3.3 kg. 70 cm. Harald Millingsjord Satt ut Usikker  
2018-08-01 Bjørnar Buvik Korgen Sjøørret Hann Sluk 2.1 kg. 0 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-07-31 Bodhild Nyheim LÃ¥ken Villaks Hunn Sluk 3.5 kg. 70 cm. Nyheim Satt ut Nei  
2018-07-31 Jens-Arne Nyheim LÃ¥ken Sj��r... Hann Makk 1.0 kg. 45 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2018-07-31 Per Johansen Hemnesberget Villaks Hann Sluk 1.1 kg. 54 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2018-07-30 Jens Rydsaa Korgen Villaks Hann Sluk 2.5 kg. 65 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-07-29 Roald Villmones Korgen Villaks Hann Sluk 10.2 kg. 99 cm. Villmoneset Satt ut Nei  
2018-07-29 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-29 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-29 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-28 Jens Rydsaa Korgen Villaks Hann Sluk 4.6 kg. 80 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-07-26 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.2 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-26 Tor Andre Grunnvold Korgen Villaks Usikker Sluk 1.2 kg. 49 cm. Dalan Satt ut Nei  
2018-07-26 John Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-26 Roald Villmones Korgen Villaks Hann Sluk 1.0 kg. 47 cm. Roald Villmones Avlivet Ja  
2018-07-26 Rune Oldernes Korgen Villaks Hann Sluk 5.0 kg. 81 cm. Oldernes-Haganeset Satt ut Nei  
2018-07-26 Tor Andre Grunnvold Korgen Villaks Hann Sluk 4.3 kg. 74 cm. Dalan Satt ut Nei  
2018-07-26 Roald Villmones Korgen Villaks Hann Sluk 1.4 kg. 52 cm. Villmoneset Satt ut Nei  
2018-07-24 John Trongmo Korgen Villaks Usikker Flue 5.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Satt ut Nei  
2018-07-24 Jens Rydsaa Korgen Villaks Hann Sluk 3.5 kg. 70 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2018-07-24 Odd Erling Brygfjeld Mosjøen Villaks Hann Sluk 2.7 kg. 63 cm. Korgen Avlivet Nei  
2018-07-23 Dag-anders Rasmussen Fredrikstad Villaks Hann Makk 2.5 kg. 57 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Avlivet Nei  
2018-07-23 David Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.0 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-23 Terje jørgensen Ytteren Bekkeørret Hann Sluk 1.5 kg. 53 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2018-07-23 Isak Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 3.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-23 Ukjent Ukjent Villaks Hann Sluk 8.0 kg. 92 cm. Frode Solbakken Satt ut Nei  
2018-07-23 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-23 John Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-07-22 Birger Lunde Bodø Villaks Hann Sluk 1.3 kg. 53 cm. Nyheim Avlivet Nei  

Du kan filtrere og/eller sortere listen på mange ulike måter

Sortering

Klikk på kolonneoverskriftene og klikk så på den oransje pilen som dukker opp for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtrering

Alle felt som har rullegardin (fiskeart, kjønn, redskap, vald og status) kan filtreres.
Du velger da et av valgene og trykker på knappen ”Filter”. Du kan kombinere flere ting samtidig og lage din egen liste.

 

Andre måter å lage personlig liste:

Dato:

Tast inn i feltet 2009 for alle fisker tatt i 2009, tast inn 2009-07 for alle som er tatt i juli, tast inn 2009-07-01 for alle som er tatt 1. juli 2009.

Fisker:

Tast inn navnet på en fisker for å se hvilke fisker hun eller han har tatt, eller tast kun fornavn eller etternavn og få opp de fisker disse har fått.

Vekt:

Her kan du sortere ut alle fisker som veier eksakt 5.0 kg eller alle over eller under en gitt vekt.
<5 gir alle fisker under 5 kg, >5 gir alle over 5 kg.

You can filter and / or sort the list in many different ways

Sort:

Click on the column headers and click on the orange arrow that appears to sort in ascending or descending order.

Filtering:

All fields that have drop-down (species, gender, equipment, area and status) can be filtered.
You choose one of the options and press the button "Filter". You can combine several things at once and create your own list.

Other ways to create a personal list:

Date:

Enter in the field 2009 for all fish taken in 2009, enter the 2009-07 all taken in July, enter 2009-07-01 for all that is taken 1 July 2009.

Fisker (fisherman):

Enter the name of a fisherman to see what fish he or she has taken, or just first name or last name and get the fish they have received.

Vekt (Weight):

Here you can sort out all the fish that weighs exactly 5.0 kg or all of the above or below a given weight.
<5 gives all fish less than 5 kg,> 5 gives everyone over 5 kg.