Laksebørs Røssåga Info Lengde/vekt Hvordan sortere English instructions

Poster - 1 til 110 av 1831
Dato Fisker Bosted Fiskeart Kj�nn Redskap Vekt Lengde Vald Status Fettfinneklipt  
> >>
2009-07-01 Trond Lillebjerka Korgen Villaks Hunn Sluk 9.2 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-01 Jostein Kristiansen Rennesøy Villaks Hann Sluk 3.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2009-07-01 Jostein Kristiansen Rennesøy Villaks Usikker Sluk 1.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2009-07-01 Bjørn Erik Dambråten Korgen Villaks Hunn Sluk 8.3 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-01 Terje Nilsen Hemnesberget Villaks Hann Sluk 8.7 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-01 Bente Bang Korgen Villaks Hann Sluk 8.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-01 Kjetil Brose Hemnesberget Villaks Hann Flue 9.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-01 Margaret Thoresen Hemnesberget Villaks Hann Makk 6.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-01 Arvid Følling Korgen Villaks Hann Sluk 13.1 kg. 111 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-02 Jostein Kristiansen Rennesøy Villaks Usikker Sluk 1.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2009-07-02 Knut Martinsen Korgen Villaks Hunn Sluk 7.5 kg. 93 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-03 Jim Andre Brose Hemnesberget Villaks Usikker Flue 10.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-12 Elin Martinsen Korgen Villaks Hann Sluk 7.3 kg. 94 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-04 Ståle Valla Korgen Oppdrettslaks Usikker Sluk 5.2 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-04 Olav Mediå Finneidfjord Villaks Usikker Sluk 9.3 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-05 Tor Andre Grunnvoll Korgen Villaks Usikker Sluk 5.1 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-06 Jan Ove Thoresen Hemnesberget Villaks Usikker Makk 10.2 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-09 Asbjørn Svenning Hemnesberget Villaks Usikker Sluk 4.3 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-13 Snorre Kristiansen Korgen Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2009-07-18 Snorre Kristiansen Korgen Villaks Hunn Sluk 3.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2009-07-20 Geir Iversen Korgen Villaks Hann Sluk 10.7 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-20 Snorre Kristiansen Korgen Villaks Hunn Sluk 6.0 kg. 84 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2009-07-21 Sondre Martinsen Korgen Bekkeørret Usikker Sluk 0.3 kg. 30 cm. Seljebakkneset Satt ut Nei  
2009-07-28 Rolf Fagerbakk Bleikvasslia Villaks Usikker Makk 7.5 kg. 94 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-08-12 Levi Nygård Korgen Villaks Hunn Sluk 9.1 kg. 113 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-02 Knut Martinsen Korgen Villaks Hunn Sluk 6.0 kg. 85 cm. Seljebakkneset Satt ut Nei  
2011-07-02 Knut Martinsen Korgen Villaks Usikker Sluk 4.0 kg. 75 cm. Seljebakkneset Satt ut Nei  
2011-07-04 Knut Martinsen Korgen Villaks Usikker Sluk 4.0 kg. 75 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-16 Roar Johansen Oslo Villaks Hann Sluk 4.0 kg. 0 cm. Seljebakkneset Avlivet Nei  
2011-07-03 Benjamin Johansen Korgen Villaks Usikker Sluk 3.5 kg. 70 cm. Seljebakkneset Satt ut Nei  
2011-07-16 Roar Johansen Oslo Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Seljebakkneset Satt ut Nei  
2011-07-01 Mai Ann Nilssen Korgen Villaks Hann Sluk 1.5 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-01 Elin Martinsen Korgen Villaks Hann Sluk 7.6 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-02 Hans Kristian Paulsen Bjerka Villaks Hann Sluk 7.6 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-03 Bjørn Erik Dambråten Korgen Villaks Hann Sluk 5.3 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-04 Kjetil Brose Hemnesberget Villaks Hann Flue 2.8 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-04 Knut Sjøfors Korgen Villaks Hann Sluk 4.4 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-04 Bente Bang Korgen Villaks Hann Sluk 4.4 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-04 Jim-André Brose Hemnesberget Villaks Hunn Flue 6.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-04 Jim-André Brose Hemnesberget Villaks Usikker Flue 2.5 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2009-08-13 Else Øren Bleikvasslia Villaks Usikker Makk 7.7 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-08-07 Knut Sjøfors Korgen Villaks Usikker Makk 5.2 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-01 Lars Tore Hatten Korgen Villaks Hunn Sluk 4.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-04 Geir Iversen Korgen Villaks Hunn Sluk 4.0 kg. 75 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-01 Patrick Paulsen Bjerka Villaks Usikker Flue 5.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-07 Patrick Paulsen Bjerka Villaks Hann Flue 11.4 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-07 Rune Nilsen Hemnesberget Villaks Hann Flue 4.5 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-07 Geir Sivert Iversen Korgen Villaks Hunn Sluk 4.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-09 Levi Nygård Korgen Villaks Usikker Sluk 5.8 kg. 80 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-11 Arvid Følling Korgen Villaks Hann Sluk 1.8 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-11 Kjell Arne Sjøfors Korgen Villaks Hann Sluk 5.1 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-12 Geir Iversen Korgen Villaks Usikker Sluk 3.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-13 Lars Erik Lorentzen Bjerka Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-13 Jan-Åge Thoresen Hemnesberget Villaks Hann Sluk 6.5 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-14 Olav Mediå Korgen Villaks Hann Sluk 4.5 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-14 Trond Lillebjerka Korgen Villaks Usikker Sluk 4.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2011-07-15 Bjørnar Stubbli Bleikvasslia Villaks Hann Sluk 5.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-16 Else Øren Bleikvasslia Villaks Hann Sluk 7.9 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-17 Torbjørn Boldermo Korgen Villaks Hann Sluk 8.8 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-17 Hanne Jensen Korgen Villaks Usikker Sluk 3.6 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-01 Oddmund Stubbli Bleikvasslia Villaks Hann Sluk 3.8 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-18 Snorre Kristiansen Korgen Villaks Hann Sluk 15.0 kg. 120 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2009-07-15 Geir M. Rasmussen Hemnesberget Villaks Usikker Flue 6.2 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-18 Anders Olufsen Korgen Villaks Usikker Sluk 8.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-22 Jan-Åge Thoresen Hemnesberget Villaks Usikker Sluk 4.2 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-27 Bjørnar Stubbli Korgen Villaks Usikker Sluk 3.7 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-29 Tor Solvang Bjerka Villaks Usikker Makk 4.5 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2009-07-29 Oddmund Stubbli Bleikvasslia Villaks Usikker (ukjent) 6.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-31 Terje Jørgensen Mo i Rana Villaks Hann Sluk 2.2 kg. 0 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2011-07-31 Terje Jørgensen Mo i Rana Villaks Usikker Sluk 5.0 kg. 0 cm. Olderneset Satt ut Nei  
2011-08-02 Ole Jørgensen Korgen Villaks Hann Sluk 6.0 kg. 0 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2011-08-30 Terje Jørgensen Mo i Rana Villaks Hann Sluk 4.0 kg. 0 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2011-08-30 Thomas Jørgensen Mo i Rana Villaks Hann Sluk 4.0 kg. 0 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2011-08-03 Per E Oldernes Korgen Sjøørret Hann Flue 3.0 kg. 0 cm. Korgen Avlivet Nei  
2011-08-03 Inger L Oldernes Korgen Sjøørret Usikker Flue 2.0 kg. 0 cm. Korgen Avlivet Nei  
2011-08-31 Bjørn E Dambråten Korgen Villaks Hann Sluk 5.0 kg. 0 cm. Korgen Avlivet Nei  
2011-08-01 Synnøve Sjøfors Korgen Villaks Hann Sluk 9.2 kg. 93 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2011-07-30 Paul Paulsen Korgen Villaks Hann Sluk 2.0 kg. 50 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2012-07-01 Kjell Arne Sjøfors Korgen Villaks Hunn Sluk 15.0 kg. 110 cm. Olav u-kanaln Satt ut Nei  
2012-07-01 Snorre Kristiansen Korgen Villaks Usikker Sluk 9.0 kg. 95 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2012-07-01 Steinar Nyrud Korgen Villaks Usikker Sluk 6.0 kg. 0 cm. Olav u-kanaln Satt ut Nei  
2012-07-01 Bjørn Erik Dambråten Korgen Villaks Usikker Sluk 5.5 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2012-07-01 Olav Mediå Korgen Villaks Usikker Sluk 1.6 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2012-07-01 Knut Sjøfors Korgen Villaks Usikker Sluk 6.0 kg. 80 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2012-07-01 Knut Sjøfors Korgen Villaks Usikker Sluk 1.0 kg. 50 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2012-07-01 Bjørn Erik Dambråten Korgen Villaks Usikker Sluk 8.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2012-07-01 Michael de Groot Nederland Villaks Hunn Sluk 10.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-01 Michael de Groot Nederland Villaks Hunn Sluk 11.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-01 Chris de Groot Nederland Villaks Hunn Sluk 8.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-01 Chris de Groot Nederland Villaks Hunn Sluk 9.2 kg. 100 cm. Camping Avlivet Nei  
2012-07-01 Raymond Dekkers Nederland Villaks Hunn Sluk 10.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-01 Raymond Dekkers Nederland Villaks Hann Sluk 13.0 kg. 106 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-01 Espen Bakken Mosjøen Villaks Usikker Flue 3.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-02 Rune Oldernes Korgen Villaks Hann Sluk 8.0 kg. 0 cm. Oldernes-Haganeset Satt ut Nei  
2012-07-02 Edvin Forsmo Bjerka Villaks Hann Sluk 8.0 kg. 92 cm. Olav u-kanaln Satt ut Nei  
2012-07-01 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Usikker Flue 0.4 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-01 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Hunn Flue 2.5 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-01 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Hunn Flue 5.0 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-01 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Hann Flue 3.0 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-02 Åne Jørgensen Kongsberg Villaks Hann Flue 4.5 kg. 0 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2012-07-02 Raymond Dekkers Nederland Villaks Usikker Sluk 9.0 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-02 Michael de Groot Nederland Villaks Usikker Sluk 12.5 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-02 Chris de Groot Nederland Villaks Usikker Sluk 2.9 kg. 0 cm. Camping Satt ut Nei  
2012-07-02 Rune Nilsen Hemnesberget Villaks Usikker Flue 7.0 kg. 0 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2012-07-03 Trond Lillebjerka Korgen Villaks Usikker Sluk 7.0 kg. 0 cm. Olav u-kanaln Satt ut Nei  
2012-07-02 Oddmund Stubbli Korgen Villaks Usikker Sluk 8.0 kg. 0 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2012-07-02 Rune Oldernes Korgen Villaks Usikker Sluk 2.0 kg. 0 cm. Oldernes-Haganeset Satt ut Nei  
2012-07-03 Rune Oldernes Korgen Villaks Usikker Sluk 3.0 kg. 0 cm. Oldernes-Haganeset Satt ut Nei  
2012-07-03 Rune Oldernes Korgen Villaks Hann Sluk 5.0 kg. 0 cm. Oldernes-Haganeset Satt ut Nei  
2012-07-03 Rune Oldernes Korgen Villaks Hann Sluk 11.0 kg. 103 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  

Du kan filtrere og/eller sortere listen på mange ulike måter

Sortering

Klikk på kolonneoverskriftene og klikk så på den oransje pilen som dukker opp for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtrering

Alle felt som har rullegardin (fiskeart, kjønn, redskap, vald og status) kan filtreres.
Du velger da et av valgene og trykker på knappen ”Filter”. Du kan kombinere flere ting samtidig og lage din egen liste.

 

Andre måter å lage personlig liste:

Dato:

Tast inn i feltet 2009 for alle fisker tatt i 2009, tast inn 2009-07 for alle som er tatt i juli, tast inn 2009-07-01 for alle som er tatt 1. juli 2009.

Fisker:

Tast inn navnet på en fisker for å se hvilke fisker hun eller han har tatt, eller tast kun fornavn eller etternavn og få opp de fisker disse har fått.

Vekt:

Her kan du sortere ut alle fisker som veier eksakt 5.0 kg eller alle over eller under en gitt vekt.
<5 gir alle fisker under 5 kg, >5 gir alle over 5 kg.

You can filter and / or sort the list in many different ways

Sort:

Click on the column headers and click on the orange arrow that appears to sort in ascending or descending order.

Filtering:

All fields that have drop-down (species, gender, equipment, area and status) can be filtered.
You choose one of the options and press the button "Filter". You can combine several things at once and create your own list.

Other ways to create a personal list:

Date:

Enter in the field 2009 for all fish taken in 2009, enter the 2009-07 all taken in July, enter 2009-07-01 for all that is taken 1 July 2009.

Fisker (fisherman):

Enter the name of a fisherman to see what fish he or she has taken, or just first name or last name and get the fish they have received.

Vekt (Weight):

Here you can sort out all the fish that weighs exactly 5.0 kg or all of the above or below a given weight.
<5 gives all fish less than 5 kg,> 5 gives everyone over 5 kg.