Laksebørs Røssåga Info Lengde/vekt Hvordan sortere English instructions

Poster - 1 til 110 av 1821
Dato Fisker Bosted Fiskeart Kj�nn Redskap Vekt Lengde Vald Status Fettfinneklipt  
> >>
2019-10-30 Torfinn Reinåmo Korgen Sjøørret Usikker Sluk 1.2 kg. 55 cm. Jan Sande Avlivet Nei  
2019-10-30 Torfinn Reinåmo Korgen Villaks Usikker Sluk 10.0 kg. 105 cm. Jan Sande Satt ut Usikker  
2019-10-30 Reidulv Langvatn Korgen Sjøørret Usikker Sluk 1.0 kg. 50 cm. Jan Sande Avlivet Nei  
2019-08-31 Benjamin Fredriksen Bodø Villaks Hann Flue 2.0 kg. 60 cm. Breigrunn Avlivet Usikker  
2019-08-31 Kristian Sivertsen Korgen Sjøørret Usikker Sluk 1.0 kg. 50 cm. Jan Sande Avlivet Nei  
2019-08-25 Kjetil Brose Hemnesberget Villaks Hann Flue 1.0 kg. 49 cm. St�le Valla Avlivet Ja  
2019-08-25 Benjamin Fredriksen Bodø Villaks Hann Flue 1.5 kg. 55 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2019-08-25 Knut Sjøfors Korgen Sjøørret Usikker Makk 1.0 kg. 48 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2019-08-25 Per Eivind Oldernes Korgen Sjøørret Hann Flue 2.5 kg. 60 cm. Korgen Avlivet Nei  
2019-08-24 Benjamin Fredriksen Bodø Sjøørret Hann Flue 1.2 kg. 55 cm. Breigrunn Satt ut Usikker  
2019-08-24 Henrik Fredriksen Orkanger Villaks Hunn Flue 4.5 kg. 77 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-22 Frank R SF Villaks Hunn Flue 1.4 kg. 51 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-22 Jens Rydsaa Korgen Villaks Hunn Sluk 0.0 kg. 81 cm. Jens Rydsaa Satt ut Nei  
2019-08-22 Frank R SF Villaks Hunn Flue 4.7 kg. 77 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2019-08-22 Frank R SF Villaks Hunn Flue 8.0 kg. 92 cm. Breigrunn Satt ut Ja  
2019-08-22 Simen S Nannestad Villaks Hann Flue 2.4 kg. 62 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-21 Frank R SF Villaks Hann Flue 1.5 kg. 53 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-21 Simen S Nannestad Villaks Hunn Flue 7.0 kg. 88 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-21 Frank R SF Villaks Hunn Flue 4.9 kg. 78 cm. Kanalen Satt ut Ja  
2019-08-20 Frank R SF Villaks Hunn Flue 4.7 kg. 77 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-19 Simen S Nannestad Villaks Hunn Flue 1.7 kg. 55 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-19 Torfinn Reinåmo Korgen Sjøørret Usikker Sluk 1.0 kg. 50 cm. Jan Sande Avlivet Usikker  
2019-08-19 Frank R SF Villaks Hann Flue 1.7 kg. 55 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-19 Terje Jørgensen Ytteren Sjøørret Hunn Flue 1.5 kg. 45 cm. Oldernes-Haganeset Satt ut Nei  
2019-08-19 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Flue 1.0 kg. 45 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2019-08-18 Simen S Nannestad Sjøørret Hunn Flue 1.0 kg. 49 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-18 Frank R SF Villaks Hann Flue 2.0 kg. 58 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-18 Kjetil Brose Hemnesberget Villaks Hann Flue 1.2 kg. 50 cm. St�le Valla Avlivet Nei  
2019-08-18 Kjetil Brose Hemnesberget Sjøørret Hunn Flue 1.0 kg. 46 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2019-08-17 Frank R SF Villaks Hann Flue 2.3 kg. 61 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-17 Knut Sjøfors Korgen Sjøørret Hann Makk 1.0 kg. 48 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2019-08-17 Frank R SF Villaks Hunn Flue 5.5 kg. 81 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-17 Knut Sjøfors Korgen Villaks Usikker Makk 7.1 kg. 90 cm. Nyheim Satt ut Nei  
2019-08-17 Simen S Nannestad Villaks Hann Flue 4.0 kg. 73 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-16 Patrick Daniels Belgia Villaks Hann Flue 1.5 kg. 52 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-16 Patrick Daniels Belgia Villaks Hann Flue 1.5 kg. 52 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-16 Jens-arne Nyheim KORGEN Villaks Hunn Sluk 0.0 kg. 8 cm. Nyheim Satt ut Nei  
2019-08-15 Erwin Verlaak Belgia Villaks Hunn Flue 6.5 kg. 85 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-15 Jens Rydsaa Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.5 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2019-08-14 Jens Rydsaa Korgen Villaks Hann Sluk 10.4 kg. 107 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2019-08-14 Jens-Arne Nyheim Låken Villaks Hunn Sluk 10.1 kg. 101 cm. Nyheim Satt ut Nei  
2019-08-14 Patrick Daniels Belgia Villaks Hunn Flue 5.2 kg. 80 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-14 Cato Jørgensen Båsmo Villaks Hunn Sluk 3.7 kg. 71 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2019-08-13 Terj Jørgensen Ytteren Sjøørret Hann Flue 2.0 kg. 58 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2019-08-13 Cato Jørgensen Båsmo Sjøørret Hann Flue 2.0 kg. 58 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2019-08-13 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Sluk 11.5 kg. 104 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Satt ut Nei  
2019-08-13 Cato Jørgensen Båsmo Villaks Hunn Sluk 2.0 kg. 59 cm. Olderneset Satt ut Nei  
2019-08-13 Terje Jørgensen Ytteren Bekkeørret Usikker Flue 0.5 kg. 30 cm. Olderneset Avlivet Nei  
2019-08-12 Erwin Verlaak Belgia Villaks Hunn Flue 2.8 kg. 65 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-12 Patrick Daniels Belga Sjøørret Hann Flue 1.0 kg. 48 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-11 Rune Nilsen HEMNESBERGET Villaks Hann Sluk 3.2 kg. 65 cm. Frode Solbakken Avlivet Nei  
2019-08-11 Knut Sjøfors Korgen Villaks Hann Makk 2.5 kg. 61 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2019-08-11 Knut Sjøfors Korgen Sjøørret Hann Makk 1.0 kg. 49 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2019-08-10 Erwin Verlaak Belgia Villaks Hann Flue 6.3 kg. 85 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-10 Erwin Verlaak Belgia Villaks Hann Flue 1.8 kg. 56 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-10 Patrick Daniels Belgia Villaks Hann Flue 1.5 kg. 53 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-10 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 6.3 kg. 85 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-09 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hunn Flue 1.3 kg. 56 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2019-08-09 Geir Kjensmo Elverum Sjøørret Hann Flue 10.0 kg. 98 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-08 Rune Oldernes KORGEN Villaks Hunn Sluk 4.5 kg. 78 cm. Olderneset Satt ut Nei  
2019-08-07 Geir Kjensmo Elverum Villaks Usikker Flue 2.2 kg. 60 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-07 Geir Kjensmo Elverum Villaks Usikker Flue 2.0 kg. 58 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-08-05 Odd Erling Brygfjeld Mosjøen Villaks Hann Flue 1.8 kg. 55 cm. Korgen Avlivet Nei  
2019-08-03 Jens Rydsaa Korgen Villaks Hann Sluk 6.5 kg. 86 cm. Jens Rydsaa Avlivet Ja  
2019-08-01 Jarl Whistled Oslo Villaks Hann Flue 2.2 kg. 60 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2019-07-31 Jarl Whist Oslo Villaks Hann Flue 1.6 kg. 54 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2019-07-28 Knut Sjøfors Korgen Villaks Hann Makk 1.1 kg. 49 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2019-07-28 Geir Kjensmo Elverum Villaks Usikker Flue 1.7 kg. 55 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-07-27 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hunn Flue 5.0 kg. 78 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-07-27 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 1.8 kg. 56 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-07-26 Terje Jørgensen Ytteren Villaks Hann Flue 1.0 kg. 50 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2019-07-26 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 2.0 kg. 58 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-07-26 Terje Jørgensen Ytteren Sjøørret Hann Flue 1.5 kg. 50 cm. Oldernes-Haganeset Avlivet Nei  
2019-07-25 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hann Flue 10.6 kg. 101 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-07-24 Nils Johan Rydsaa Sørkjose Pukkellaks Hunn Sluk 1.5 kg. 0 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2019-07-24 Geir Kjensmo Elverum Villaks Hunn Flue 9.7 kg. 98 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-07-24 Tore Hoem Longyearbyen Villaks Hann Flue 1.3 kg. 50 cm. Korgen Avlivet Nei  
2019-07-23 Torfinn Reinåmo Korgen Sjøørret Usikker Sluk 2.0 kg. 60 cm. Jan Sande Avlivet Nei  
2019-07-22 Per Eivind Oldernes Korgen Villaks Hann Flue 4.2 kg. 75 cm. Korgen Avlivet Nei  
2019-07-17 Rune Oldernes KORGEN Villaks Hann Sluk 2.0 kg. 63 cm. Oldernes-saga Avlivet Nei  
2019-07-17 Birthe Nyheim Bodø Villaks Hann Sluk 1.0 kg. 48 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2019-07-17 Rune Oldernes KORGEN Villaks Hunn Sluk 4.0 kg. 73 cm. Oldernes-saga Satt ut Nei  
2019-07-16 Jens-ArneNyheim Korgen Villaks Hann Sluk 1.5 kg. 54 cm. Nyheim Avlivet Nei  
2019-07-14 Jakob Nikolaisen Dreyer Ytteren Villaks Hann Sluk 5.5 kg. 62 cm. Kanalen Avlivet Nei  
2019-07-13 Marit Oldernes Andreassen Korgen Villaks Hann Sluk 2.2 kg. 60 cm. Oldernes-Neverbekkbu... Avlivet Nei  
2019-07-12 Rune Nilsen Hemnesberget Villaks Hann Sluk 10.5 kg. 105 cm. Roald Villmones Satt ut Ja  
2019-07-10 Rune Nilsen Hemnesberget Villaks Hunn Flue 5.5 kg. 80 cm. Roald Villmones Satt ut Nei  
2019-07-10 Olav Oldernes Korgen Villaks Hunn Sluk 5.8 kg. 81 cm. Korgen Avlivet Nei  
2019-07-10 Kjetil Brose Hemnesberget Villaks Hunn Flue 5.0 kg. 79 cm. Roald Villmones Satt ut Nei  
2019-07-09 Iselin Renate Målvatn Korgen Sjøørret Hann Sluk 3.5 kg. 71 cm. Kristin Vekthaug Avlivet Ja  
2019-07-08 Hallvard Aanes Trondheim Villaks Hunn Flue 9.0 kg. 97 cm. Breigrunn Satt ut Nei  
2019-07-08 Hallvard Aanes Trondheim Villaks Hunn Flue 4.9 kg. 8200 cm. Breigrunn Avlivet Nei  
2019-07-06 Roy Nilsen Sandnessjøen Villaks Hann Sluk 8.0 kg. 82 cm. Frode Solbakken Avlivet Nei  
2019-07-05 Birger Lunde Bodø Villaks Usikker Sluk 4.4 kg. 77 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2019-07-04 Jim Andre Brose Hemnesberget Villaks Hunn Flue 6.5 kg. 82 cm. Kanalen Satt ut Nei  
2019-07-04 Kjetil Brose Hemnesberget Oppdrettslaks Hunn Flue 6.0 kg. 79 cm. Roald Villmones Avlivet Nei  
2019-07-03 Rune Nilsen Hemnesberget Villaks Hann Sluk 1.2 kg. 52 cm. Frode Solbakken Avlivet Nei  
2019-07-02 Nils Johan Rydsaa Sørkjosen Villaks Hann Sluk 1.2 kg. 50 cm. Jens Rydsaa Avlivet Nei  
2019-07-01 Rune Nilsen Hemnesberget Villaks Hann Sluk 4.6 kg. 78 cm. Frode Solbakken Satt ut Nei  
2019-07-01 Are Stenvoll Korgen Villaks Hunn Sluk 5.0 kg. 80 cm. Jarl Val�mo Satt ut Nei  
2019-07-01 Roy Nilsen Sandnessjøen Villaks Hann Sluk 6.0 kg. 75 cm. Frode Solbakken Satt ut Nei  
2019-07-01 Are Stenvoll Korgen Villaks Hunn Sluk 4.5 kg. 78 cm. Jarl Val�mo Satt ut Nei  
2019-06-05 Test Test Villaks Hann Flue 1.0 kg. 1 cm. Camping Satt ut Nei  
2018-08-30 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 0.9 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-30 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Hann Flue 2.1 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-30 Knut Trongmo Korgen Sjøørret Hunn Flue 1.5 kg. 0 cm. Ketil Trongmo Avlivet Nei  
2018-08-28 Roald Villmones Korgen Villaks Hann Sluk 8.3 kg. 87 cm. Roald Villmones Satt ut Nei  
2018-08-28 Fritz Larssen Korgen Sjøørret Hunn Makk 2.0 kg. 55 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  
2018-08-28 Odd Erling Brygfjeld Mosjøen Sjøørret Hunn Flue 5.5 kg. 80 cm. Korgen Avlivet Nei  
2018-08-28 Fritz Larssen Korgen Sjøørret Hunn Makk 1.7 kg. 55 cm. Bj�rnar Buvik Avlivet Nei  

Du kan filtrere og/eller sortere listen på mange ulike måter

Sortering

Klikk på kolonneoverskriftene og klikk så på den oransje pilen som dukker opp for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtrering

Alle felt som har rullegardin (fiskeart, kjønn, redskap, vald og status) kan filtreres.
Du velger da et av valgene og trykker på knappen ”Filter”. Du kan kombinere flere ting samtidig og lage din egen liste.

 

Andre måter å lage personlig liste:

Dato:

Tast inn i feltet 2009 for alle fisker tatt i 2009, tast inn 2009-07 for alle som er tatt i juli, tast inn 2009-07-01 for alle som er tatt 1. juli 2009.

Fisker:

Tast inn navnet på en fisker for å se hvilke fisker hun eller han har tatt, eller tast kun fornavn eller etternavn og få opp de fisker disse har fått.

Vekt:

Her kan du sortere ut alle fisker som veier eksakt 5.0 kg eller alle over eller under en gitt vekt.
<5 gir alle fisker under 5 kg, >5 gir alle over 5 kg.

You can filter and / or sort the list in many different ways

Sort:

Click on the column headers and click on the orange arrow that appears to sort in ascending or descending order.

Filtering:

All fields that have drop-down (species, gender, equipment, area and status) can be filtered.
You choose one of the options and press the button "Filter". You can combine several things at once and create your own list.

Other ways to create a personal list:

Date:

Enter in the field 2009 for all fish taken in 2009, enter the 2009-07 all taken in July, enter 2009-07-01 for all that is taken 1 July 2009.

Fisker (fisherman):

Enter the name of a fisherman to see what fish he or she has taken, or just first name or last name and get the fish they have received.

Vekt (Weight):

Here you can sort out all the fish that weighs exactly 5.0 kg or all of the above or below a given weight.
<5 gives all fish less than 5 kg,> 5 gives everyone over 5 kg.